หา Fiat 1100 ครับ อยู่แถวกรุงเทพฯครับ เพราะว่า อยากเก็บสะสมไว้