สอบถามความรู้หน่อยครับ

กันสาดเสนเลส ใช้กับรุ่นไหนได้บ้างครับอยากใส่แต่ไม่ทราบขนาด
ขอบคุณล่วงหน้าครับ