วันเสาร์ที่1นี้นะครับ มีมิทติ้ง แลกเปลี่ยนความรู้ ที่หน่าหนองฮ้อ ใครว่างก่ลองไปก่อนเน้อครับ