ช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนยางแท่นเครื่อง ไม่ทราบว่ามีขายทีี่ไหน และค่าใช้จายเท่าไหร่ครับ
รบกวนด้วยครับ เพิ่งซื้อมาเป็นคันแรก