วันศุกร์ที่ 23 มีนา ไคที่ไปงานนี้กรุณาเตรียมตัวไห้พร้อม เราจะออกเดินทางเวลาปะมา12.00น. ช้าได้ไม่เกิน15นาทีนะคับ ส่วนค่าบัตร 350 บบาทเตรียมมาไห้พร้อมด้วยนะคับ ไคที่มีเต้นไห้เอาไปด้วยนะคับ