แค่วันงานที่อยุธยา ปั่นกัน 30 กว่าโล ยังลิ้นห้อยเลยครับ นี้พี่บอยแก่ซัดไปซ่ะเกือบ 100 โล ด้วย รถโบราณ นับถือครับพี่
เวลางานจักรยานโบราณ พี่จัดแบบนี้น่ะครับ อัดกันยาว ๆ บ้าง ออกกันแต่เช้า ก็ดีครับ ไม่ร้อน