เครื่องเก่าเป็นของมิตซู อยากเปลี่ยนเป็นหัวฉีดมีไหม หรือบูรุ่นไหนครับ ใครเคยเปลี่ยน หรือมีประสบการณ์ชี้แนะทีครับ