ไม่อดตายหลอกพี่ เข้าป่าหาของป่ากินได้เพราะผมเป็นลูกเสือเก่า /\2