ยืดก้าน ต้องถ่วงข้อด้วยหรือ ถ้าไม่ถ่วงมีผลกระทบอะไรหรือปล่าว แล้วข้อ PX150 กับ180 SS อันไหนมีน้ำหนักมากกว่ากัน แต่ก้าน 180SS ยาวกว่าหรือปล่าว ขอความรู้หน่อยครับem99