อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ijong 123 อ่านข้อความ
2300 มัดจำให้ก่อน 1000 รับของวันที่ 8 กันยา ถ้าได้ 0847178416
ไม่ไหวครับ

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่สนใจ
ต้น