ยกตัวอย่างเช่น เดิมj15 กับ sr 20 det แบบไหนดีกว่ากัน
เห็นบางคนบอกว่าวางsr 20 det แล้วประหยัดกว่าj15 อีก
บางคนก็ว่ามันยุ่งยาก หากเงินไม่ถึงก็ไม่จบบานปลาย
ตกลงแล้วอย่างไงดีกว่ากัน