ต้องการ datsun p510 หรือ p312 ใคร มีลองคุยด้วย ครับ