ก่ำกี่งมีใครเป็นอาจารย์อยู่เทคนิคราชบุรีหรอครับ แล้วอยู่แผนกไหนครับ พอดีได้ยินมา