พี่คัพ พอมีโครง + ตะเกียบ bmx เหลือ อยู่ไหม อยากได้คัพ
ส่งมาทาง line kill.em.all. ขอบคุนคัพ