em99 ....งาน เจแปน...คลาสสิค...เราจะเดินทาง... 24 มี.ค. 50 เวลา 24.00 ขอให้....ชาวมหาชัยคลาสสิค......รวมกันที่ศาลเจ้าพ่อ หลักเมือง.....ครับ......ส่วนเรื่องค่าบัตรเข้างาน.. ..เราจะเก็บกันที่ศาล.....ตอนนี้...เหลือบัตร..4 ใบ.....ใครจอง....จ่ายตังคุณลิ้ม.....แล้วเจอกันที่ศ าลem94