แนบเอกสาร 4516910
แนบเอกสาร 4516913
2 ประตูทำสีขาวเรียบร้อย กันชน กระจัง ไฟอยู่ครบ
เครื่อง nissan 1,300 ทะเบียนขาดปี 2552
tel 081 28 777 64 ต๋องครับ