1.ด้ามเบรคมือ
2.มือเปิดประตู(ปุ่มกดกลม พร้อมลูกกุญแจ)