อีกอย่างคับ ตัวช่วยรอบเดินเบาที่ช่วยเวลาเปิดแอร์มีขายหรือเปล่า คับ