เห็นในตรังมีคน ขี่ sr กันหลายคันไม่ทราบว่ามีกลุ่ม sr กันบ้างป่าวคับ....