รู้วันของscooter แล้ววันที่1 เม.ย จะรวมตัวอย่างไร เอาไงว่ามา ไปด้วย