ใครรู้จักและเคยเห็นรุ่นนี้บ้างคับ
มีทะเบียนชุดโอน
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เฟสบุค
อนุสรณ์ ไชยชมภู