เปิดเทอมใหม่อีกแล้ว..... ระวังขับรถขับลานะครับ ปลอดภัยทุก ๆ คน