พอดีผมมีจักรยาน Philips ผู้หญิง 1 คันครับ ใต้อานมีหมายเลขคือ F924508 สามารถบ่งบอกอะไรได้บ้างครับ ถ้ามีโอกาสจะลงรูปให้ชมครับ ขอบพระคุณครับ