อยากได้มีทะเบียน+โอน ผมอยุ่เชียงใหม่ ถ้าอยุ่ไม่ไกลเกินจะไปดูรถจ้า