ตามหาไมล์ Cosa ที่สภาพใช้งานได้และ ,สวิทซ์ ซ้าย ขวา ใครมีเสนอมาเลยครับ