Name:  ชุดที่ใส่เครื่องปรงอาหาร.jpg
Views: 183
Size:  74.7 KB

เป็นงานเก่า เนื้อดีบุกผสมครับ

Name:  ชุดที่ใส่เครื่องปรุงอาหาร-2.jpg
Views: 276
Size:  78.8 KB

หนึ่งชุดมี 5 ชิ้นครับ
1. ถาด ขอบถาดสูงจากพื้น 3 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ซม. น้ำหนัก 450 กรัม
2. ที่ใส่ซอศรูปวงรี ยาว 10 ซม. กว้าง 7.5 ซม. หนัก 50 กรัม
3. โถใส่เครื่องปรุงใหญ่ สูง 9 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. หนัก 200 กรัม
4. โถใส่เครื่องปรุงกลาง สูง 7 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 ซม. หนัก 100 กรัม
5. โถใส่เครื่องปรุงเล็ก สูง 5.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม. หนัก 100 กรัม


Name:  ชุดที่ใส่เครื่องปรุง3.jpg
Views: 246
Size:  85.4 KBสิ้นค้าเก่างานยุโรปครับอาจมีรอยบางเล็กน้อย ตามกาลเวลาและการขนส่งครับ
แต่รับรองว่างานที่เอามาลงสวยงาม เก่าเก็บ ทุกชิ้นครับ


สนใจติดต่อ
089-9984476
กอล์ฟครับ

บัญชี
เอกพงษ์ จอมขัน
ธนาคารทหารไทย สาขา ราชบุรี

311-2-55687-7