ถามว่าขนาดเดิมกี่มิล ไล่ขนาดจนถึงใหญ่ที่สุดกี่มิล ใครรู้ช่วยตอบด้วย