ที่พิดโลกมีไครขับเอ100มั่งครับ.....ขับอยู่คนเดียวเ หงาจังทิ้งเมลไว้นะ