ขับดีเครื่องดีมาก
http://www.thaiscooter.com/forums/sh...d.php?t=795412