หากระปุกพวงมาลัยพร้อมแกนครับรยกวนเสนอที่0818379755 หรือmaox175@hotmail.com ขอบคุณครับ