เพื่อมีใครสนใจ ส่วนต่างคุยกันได้ http://www.thaiscooter.com/forums/sh...3#.UfRYtNIvlrU