ขอบคุณ คุณ safety man ที่ให้คำปรึกษาเรื่อง หมู หมู แล้ววันที่1เจอกันครับ
-----------------------------------------------------------------------------------

em95 em95