หาแลก / มี tl125 อยากขี่ พวก 250 คับ ยิ้นดีเพิ่มเงินไห้คับ ผมอยู นนทบุรีคับ 086 6292761