คือผมซื้อรถมาครับแล้วเค้าไม่ได้ใช้กุญแจเดิมๆ เค้าต่อกุญแจต่างหากครับ(ใช้3เส้น)

แต่ผมซื้อกุญแจเดิมๆจะมาใส่มันมี 5 เส้น ผมไม่รู้ว่าเส้นไหนมันต่อเส้นไหนครับ

ขอบคุณมากครับ