Name:  SAM_0087.jpg
Views: 2392
Size:  44.9 KB
เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้สำหรับฉุดระหัดวิดน้ำเข้านาครั บ Start ด้วยน้ำมันเบนซินเมื่อเครื่องร้อนแล้วจึงค่อยเดินเคร ื่องด้วยน้ำมันก๊าดครับ ขนาด 2 HP. รอบเตรื่องประมาณ 500-600 รอบ/นาที ตัวนี้อายุคาดว่าน่าจะไม่น้อยกว่า 60 ปีครับ ยังใช้งานได้อยู่ครับ