ลูกลอยของผมมันมีท่อระบายออกมาจากตรงลูกลอยคับ แต่ผมหาซื้อไม่ได้แล้วคับ มีแต่แบบไม่มีที่ระบายคับ ถ้าใส่แบบไม่มีที่ระบายควรทำยังไงคับ ถ้าไม่ระบายเลยจะมีปันหาอะไรป่ะคับ. ขอบคุนร่วงน้าเลยคับ