เลนสไฟท้าย หัวไม่เลี้ยว ฝาครอบคาร์บูแบบมน ท่อหัวไม่เลี้ยว ขอเดิมนะครับ