ขอคำแนะนำหนอยครับ
ผมอยากไปเดินหาอะไหลเฟียต
ใครรู้แหลงบ้างครับ
เค้าขายกันอยูแถวไหน
ไปเดินเชียงกง มาหลายที ไมเห็นมีเลย