1อัน หัวหมูคลัช ยี่ห้อ sachs = 3400 ฿ -ของใหม่

2 อัน ลูกหมากคันชักพร้อมแป๊ป ยี่ห้อ นกแท้ = 1450 ฿ / อัน -ของใหม่

1ตัว ปั้มคลัชล่าง ยี่ห้อ ate = 2200 ฿ -ของใหม่