... ได้รับ แล้วคัรบผม ถูกใจมาก อย่างที่ต้องการเลย ครับผม .... ขอบคุณครับ