ขอโทษด้วยนะสำหรับเรื่องทั้งหมด
ช่วยอ่านเมลล์ด้วยละกัน..ถ้าอยากให้ส่วนตัวem96
ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังข้องใจ..ช่วยตอบที