เออนั่นดิถึง SOUTHERN ยังวะบอยem86 em86 em86 เอิ้กๆๆๆๆๆ