ขอบ คุณ ทุก คน น่ะ คับ ที่ ให้ กำ ลัง ใจ

กลุ่ม ของ เรา ไม่ แบ่ง สาย ไม่ แบ่ง พวก ไม่ เกี่ยง รุ่น ไม่ เกี่ยง ซีซี

ขอ แค่ มี ใจ รัก คลาส สิก เป็น พอ คับ

ยัง ไง ก็ ขอบ คุณ ที่ ให้ กำ ลัง ใจ พวก เรา คับ

Fusion Classic Club (ForFun) Hatyai