ต้องการเปิดบอดร์กลุ่มตะวันชล

ช่วยตอบกลับด้วยว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ที่Pragmas11@hotmail.com

ขอบคุณครับ