Wikipedia เพิ่งพิจารณาระงับบัญชีผู้ใช้จำนวนมากกว่า 250 บัญชี ภายหลังการสืบสวนเพื่อเกี่ยวกับการแก้ไขบทความที่น่า สงสัยว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการรว มทั้งองค์กรต่างๆ อย่างไม่เป็นกลาง
Sue Gardner ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิ Wikimedia กล่าวผ่านบล็อกของมูลนิธิเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า ดูเหมือนจะมีผู้ใช้หลายร้อยคนที่อาจจะรับเงินมาเพื่อ สร้างและแก้ไขบทความโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออวยสินค้า และบริการรวมทั้งองค์กรบางแห่ง ซึ่งขัดกับนโยบายของ Wikipedia ที่มุ่งนำสร้างบทความเชิงสารานุกรมซึ่งต้องมีความเป็ นกลางในการนำเสนอข้อมูลตามข้อเท็จจริง
เรื่องราวอันชวนเคลือบแคลงน่าสงสัยนี้ ถูกขุดคุ้ยขึ้นโดย The Daily Dot และ Vice เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา โดยสื่อข้างต้นได้เล่าถึงบริษัท Wiki-PR ผู้ทำธุรกิจรับจ้างสร้างบทความบน Wikipedia ซึ่งจากคำบอกเล่าของผู้ที่อ้างว่าเคยเป็นลูกค้าของ Wiki-PR ระบุว่าเขาต้องจ่ายเงินราว 500-1,000 ดอลลาร์ สำหรับการสร้างบทความนำเสนอข้อมูลที่ต้องการ และต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกเดือนละ 50 ดอลลาร์ เพื่อเป็นค่าตรวจสอบและแก้ไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจากบัญชีผู้ใช้รายอื่นให้กลับมาเป็นบทความดั้งเดิม ตามที่ได้รับว่าจ้างให้จัดทำ ในขณะที่โฆษกของ Wiki-PR ได้ออกมาแก้ต่างว่าตนเป็นเพียงองค์กรด้านงานวิจัยที่ มีเป้าหมายเพื่อช่วยปรับปรุง Wikipedia ให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น
ภายหลังการพิจารณาแบนบัญชีผู้ใช้งานที่ต้องสงสัยว่าเ กี่ยวข้องกับการรับเงินเพื่อสร้างและแก้ไขบทความโดยม ูลนิธิ Wikimedia ในครั้งนี้ Wiki-PR ได้ให้ความเห็นว่าทางมูลนิธินั้นบ้าจี้จนเกินไปกับเร ื่องนี้
ที่มา - CNET
Wikipedia
อ่านต่อ...