Google เพิ่มฟีเจอร์การป้อนคำโดยการเขียนให้แก่ Gmail และงานแก้เอกสาร Google Docs แล้ว โดยผู้ใช้สามารถใช้เม้าส์หรือแป้นสัมผัสในการเขียนอั กขระภาษาต่างๆ เพื่อป้อนคำศัพท์เข้าสู่เมล์และเอกสารได้อีกช่องทางห นึ่งนอกเหนือจากการพิมพ์ตามปกติ
ผู้ใช้เพียงแค่เลือกเปิดฟีเจอร์การป้อนคำโดยการเขียน ซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์รูปดินสอจากเมนูเครื่องมือการป้ อนอินพุตขอ Gmail หรือ Google Docs จากนั้นก็สามารถเขียนอักขระเพื่อป้อนเข้าสู่เอกสาร ซึ่งสามารถเขียนอักขระคราวละหลายตัวก็ได้
ในขณะนี้ Gmail รองรับการป้อนคำโดยการเขียนได้ถึง 50 ภาษา อาทิเช่น ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาฮินดู, ภาษารัสเซีย รวมทั้งภาษาไทยด้วย ในขณะที่ Google Docs นั้นรองรับฟีเจอร์นี้ได้ประมาณ 20 ภาษา ซึ่งก็ถือว่าน่ายินดีที่รองรับการเขียนภาษาไทยแล้วเช ่นกัน
ที่มา - Official Gmail Blog

Gmail, Google Docs, Google
อ่านต่อ...