ก่อนหน้านี้ Reuters รายงานอ้างแหล่งข่าวว่า HTC ได้หยุดหนึ่งในสี่สายการผลิตหลักของบริษัทลง ซึ่งเท่ากับหนึ่งในห้าของกำลังการผลิตสูงสุด รวมทั้งรายงานเพิ่มเติมว่า HTC จะทำการ outsource ส่วนการผลิตออกไป อันเนื่องมาจากยอดขายที่ตกลงจนกระทบต่อสภาพคล่องของเ งินทุนหมุนเวียน
ล่าสุด HTC ได้ออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าวทางอีเมลโดยบอกว่า HTC ไม่ได้กำลังปิดตัวลงและไม่มีแผนที่จะขายสินทรัพย์ในโ รงงานใดๆ ออกไป พร้อมย้ำว่า HTC ยังคงมีงบดุลที่แข็งแกร่งและจะเปิดเผยให้นักลงทุนและ สาธารณชนทราบในการประชุมแสดงผลการดำเนินการของบริษัท ที่กำลังจะมาถึง แต่ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องที่ว่าจะ outsource การผลิตออกไป
แหล่งข่าวของ Reuters อ้างว่า HTC กำลังตัดสินใจที่จะขายสายการผลิตที่ไม่ใช้ออกไปทั้งส ่วนที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่และในไต้หวัน และจะเปลี่ยนไปใช้การทำสัญญาว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกในก ารผลิตแทนโดย HTC อยู่ระหว่างการเจรจากับ FIH Mobile International ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Hon Hai Precision Industry (Foxconn) บริษัท Compal Communications และบริษัท Wistron
นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า ผู้บริหารระดับสูงของ HTC เตรียมจะแยกส่วนออกแบบกับส่วนการผลิตออกจากกัน ในลักษณะเดียวกับที่แอปเปิลทำคือออกแบบผลิตภัณฑ์เอง แล้วส่งต่อให้ผู้ผลิตภายนอกผลิต ทั้งนี้ HTC อาจกลับไปเป็นผู้ผลิตตัวเครื่องให้แบรนด์อื่นเหมือนใ นอดีต เนื่องจากในขณะนี้ ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) อยู่ในภาวะสมรรถนะการผลิตเกิน (overcapacity) จึงอาจหาผู้ซื้อส่วนการผลิตไม่ได้
ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า HTC อยู่ระหว่างการเจรจาเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนให้กับ Amazon (ข่าวเก่า) และ Lenovo รวมทั้งยังมีการคาดคะเนว่า Hon Hai อาจเข้ามาใช้สายการผลิตของ HTC ในการผลิตของบริษัทตนเองด้วย
ที่มา - Reuters
HTC
อ่านต่อ...