Yahoo! เข้าซื้อกิจการอีกครั้งหนึ่ง โดยคราวนี้เป็นบริษัทที่มีชื่อว่า LookFlow ซึ่งทำงานด้านเทคโนโลยีการรู้จำและจำแนกรูปภาพ ทั้งนี้มูลค่าในการเข้าซื้อกิจการไม่เป็นที่เปิดเผย
เดิมที LookFlow เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ใน Mountain View รัฐ California ของสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี 2009 ทำงานด้านเทคโนโลยีการรู้จำและจำแนกรูปภาพ และนับจากนี้ไปทีมงานของ LookFlow ซึ่งประกอบด้วยวิศวกร 5 คน จะเข้าไปร่วมงานกับทีม Flickr ของ Yahoo! เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบรูปภาพที่น่าสนใจได้ดียิ่งข ึ้น
นับตั้งแต่ได้ Marissa Mayor เข้ามาเป็นซีอีโอคนใหม่ Yahoo! ได้เข้าซื้อกิจการกว่า 20 แห่ง โดยมีรายงานว่าเฉพาะไตรมาสที่แล้ว Yahoo! ใช้จ่ายเงินเพื่อเข้าซื้อกิจการต่างๆ มากถึง 163 ล้านดอลลาร์
ที่มา - TechCrunch, Mashable
Yahoo!, Acquisition, Flickr
อ่านต่อ...