Google กำลังทดสอบการแสดงผลโฆษณาแบบใหม่ในหน้าแสดงผลการค้นห าข้อมูล
บริษัทการตลาดดิจิทัลแห่งหนึ่งชื่อ Synrgy บังเอิญไปพบรูปแบบการโฆษณาแบบใหม่ของ Google ที่ปรากฏอยู่ในหน้าแสดงผลการค้นหาข้อมูล โดยโฆษณาดังกล่าวมาในลักษณะแบนเนอร์รูปภาพขนาดใหญ่คล ้ายภาพหน้าปกของหน้าเว็บใน Facebook ตามด้วยลิงก์สำหรับไปยังเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณาดังกล่ าว
แน่นอนว่าการใช้แบนเนอร์โฆษณาแบบใหม่นี้คงคิดค่าใช้จ ่ายที่สูงมากกว่าการลงโฆษณาโดยอาศัยเพียงแค่ข้อความห รือตัวอักษร และ Google ก็คงต้องการที่จะผลักดันโฆษณารูปแบบใหม่นี้ออกมาใช้ง านจริง ติดอยู่แต่เพียงว่าผู้ใช้โดยทั่วไปจะยอมรับกับการใช้ พื้นที่หน้าจอเพื่อการโฆษณาแบบนี้ได้แค่ไหน เพราะการที่พื้นที่โฆษณายิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น ก็เพิ่มความรำคาญให้แก่ผู้ใช้หลายคนด้วยเช่นกัน
ที่มา - The Verge
Google testing sponsored cover photos in SERPs cc: @rustybrick @douglaskwong pic.twitter.com/xN7Z8GHZPa
— Synrgy (@SynrgyHQ) October 23, 2013
Advertisement, Google
อ่านต่อ...