หลังจากที่ได้ประการชุดซอฟต์แวร์ iWork ใหม่ แอปเปิลยังได้เลือกที่จะเปลี่ยนวิธีการอัพเดตแอพของต ัวเองทุกชนิดให้ทำผ่านทาง Mac App Store ทั้งหมด แม่้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้เลือกซื้อแอพเหล่านี้ผ่านทาง Mac App Store ก็ตาม โดยเว็บ MacTrast ได้บอกว่า OS X Mavericks จะทำการตรวจสอบว่าผู้ใช้ได้ติดตั้งแอพอะไรบ้างไว้ในเ ครื่องอยู่แล้ว โดยถ้ามีการติดตั้งไว้แล้ว ต่อจากนี้ไปการอัพเดตจะทำผ่าน Mac App Store เท่านั้น
หลังจากนั้น Mac App Store จะทำการผูกแอพเหล่านี้เข้ากับชื่อบัญชี Apple ID ของผู้ใช้คนนั้นทันที ซึ่งหมายความว่าแอพที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องแล้ว เช่นชุด iWork หรือ Aperture แม้ว่าผู้ใช้เหล่านั้นจะได้มันมาจากวิธีที่ไม่ถูกต้อ ง (เช่นการละเมิดลิขสิทธิ์) แอปเปิลจะลงทะเบียนแอพเหล่านี้ผูกไว้กับ Apple ID บน Mac App Store ให้ผู้ใช้คนนั้นอยู่ดี และจะสามารถอัพเดตมาเวอร์ชันล่าสุดได้ไม่แตกต่างกับผ ู้ใช้ที่ได้ซื้อแอพเหล่านี้ผ่านทาง Mac App Store แต่แรก
MacTrast บอกว่าแหล่งข่าวของเขาที่แอปเปิล ได้ออกมาบอกว่าแอปเปิลไม่เคยถือเรื่องการละเมิดลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์ของแอปเปิลเองว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะพวกเขาเชื่อว่าผู้ใช้สินค้าแอปเปิลเป็นคนซื่อสั ตย์อยู่แล้ว
ที่มา - MacRumors
Mavericks, Apple, OS X, Mac App Store
อ่านต่อ...